Welcome GuestInloggen

Act Help

Release notes


Zoeken
»

Release notes

Aangepast op vr, 22 jun 2018 09:11 door Administrator Gecategoriseerd als Release notes
Alle releases

ACT 3.17 van 25 juni 2018

Algemeen

 • Verschillende correctieve datafixes en cleanups werden uitgevoerd op de database; steden gekoppeld aan een verkeerd land werden verwijderd en een groot aantal telefoonnummers werden overgezet.
  • Adresinformatie van personen komt nu vaker correct door op de brevetten en attesten.
  • Opleidingsinfofiches worden nu vaker afgedrukt met telefoonnummers van contactpersonen van bedrijven.

ACTWin

 • De Jeugdwerkattesten van JRK berekenen correct de effectieve lesuren zonder ingeplande pauzemomenten.

ACTWeb

 • De lijst van getoonde persoonskwalificaties op de website is nu identiek aan die in ACTWin.

ACT 3.17 van 26 maart 2018

Algemeen

 • De interpretatie van groepen en subgroepen van toelatingsvoorwaarden is herwerkt.

 • Het annuleren van een inschrijving annuleert nu ook de eventuele inschrijving op een e-learning sessie.

ACTWin

 • Als een deelnemer niet kan ingeschreven worden omdat hij of zij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, krijgt de gebruiker een visueel overzicht van voldane / onvoldane voorwaarden.

ACT 3.17 van 14 december 2017

Algemeen

 • Het automatisch toekennen van kwalificaties en het registreren van aanwezigheden in het kader van e-learning opleidingen is herwerkt.

ACTWin

 • De situatie waar zich bij het openen van een persoon of het updaten van opleidingsgegevens soms een "HTTP 403" error voordeed, is rechtgezet.

ACTWeb

 • Keuzes "TTT" toegevoegd op zoekscherm.

ACT 3.17 van 24 november 2017 (patch release)

ACTWin

 • Sturen van bevestigingsmails bij toevoegen inschrijving gedeactiveerd.

ACT 3.17 van 17 november 2017

Algemeen

 • Ontbrekende kwalificaties, verdiend met e-learning opleidingen worden nu automatisch opgehaald en toegekend waar nodig.
 • Om verwarring met 'Opleiding' te vermijden, is de discipline 'Vorming' hernoemd naar 'Vormingsinstituut'.
 • Registreren van een ACT profiel maakt niet automatisch een e-learning profiel meer aan. Dit gebeurt nu enkel bij inschrijving voor een opleiding.
 • De layout van de contracten en brieven is verder aangepast naar de nieuwe huisstijl.

ACTweb

Bedrijfspagina

 • Bedrijfsmedewerkers kunnen nu verwijderd worden.

ACTWin

Opleidingsschema

 • Aanpassingen van opleidingsschemacodes worden nu retroactief toegepast op alle aan die schema's gekoppelde opleidingen.

Persoon

 • E-learning medewerkers kunnen nu koppelingen van online e-learning accounts aan ACT accounts maken en wijzigen.

Klant

 • Bedrijfsmedewerkers met een einddatum zijn nu niet langer zichtbaar in de overzichtslijst.

Contracten

 • De contracten kunnen nu in digitale en afdrukversie gegenereerd worden.

ACT 3.17 van 9 juni 2017 (patch release)

Algemeen

 • Een bug in de publicatie naar ACTWeb werd rechtgezet.

ACT 3.17 van 2 juni 2017

Algemeen

 • De resultaten van e-opleidingssessies uit het E-Doceo leerplatform naar ACT gebeurt nu automatisch. Nieuwe resultaten worden opgehaald bij het openen van een opleiding in ACTWin, het openen van een persoon in ACTWin en het openen van de Mijn Persoonlijke Pagina in ACTWeb. Eventuele kwalificaties worden ook automatisch toegekend.

ACTWin

 • Opleidingsschema's hebben nu een tabblad "Publicatie" waar de mogelijkheid wordt gegeven om opleidingen, gebaseerd op het schema, te publiceren naar ACTWeb en/of de nieuwe vrijwilligerswebsite. Standaard worden opleidingen wél gepubliceerd naar ACTWeb en níet naar de vrijwilligerswebsite.

 • In het tabblad "Inschrijvingen" is nu een link "Excel template deelnemers" waar de Excel file voor het importeren van deelnemers kan gedownload worden.

ACTWeb

 • Optimalisatie zoekopties (combinatiecursussen beschikbaar onder Eerste Hulp,…)

ACT 3.17 van 29 december 2016

Algemeen

 • De layout van de aanwezigheidsattesten is licht gewijzigd: de gevolgde sessies worden nu onder mekaar afgedrukt in een lijst en niet langer in één lange zin.

Integratie E-Doceo leerplatform

 • De integratie met het externe (electronische) leerplatform brengt digitale content binnen ACT.

 • E-Learning sessies kunnen in ACT gekoppeld worden aan thematische digitale content.

ACTweb

Zoekfunctionaliteit

 • De zoekfunctionaliteit werd herschreven zodat deze veel sneller is en bij gevolg geen time-outs meer veroorzaakt op de server.

 • De verschillende soorten opleidingen werden thematisch uitgebreid en zijn nu per doelpubliek ondergebracht.

 • Het Trefwoord zoekveld kan nu correct in combinatie met de gekozen types opleidingen gebruikt worden.

 • Op de detailpagina van een vormingsactiviteit zijn nu social share buttons voor facebook, twitter en LinkedIn toegevoegd.

 • Opleidingen waarvoor men ingeschreven is en die E-Learning sessies bevatten, tonen nu voor ingelogde gebruikers een single-sign-on link in de detailpagina van de opleiding, waar de deelnemer rechtstreeks kan doorklikken naar het externe leerplatform zonder gebruikersnaam / wachtwoord te moeten invullen.

Look 'n' Feel

 • De CSS is aangepast om dichter aan te leunen bij de publieke Rode Kruiswebsite.

 • De site is nu niet langer beperkt tot een fixed-width kolom maar reageert beter op zowel brede schermen als resolutiewijzigingen.

ACTWin

 • Het hoofdsscherm bevat nu een Snelzoekfunctie voor Opleidingen dat kan opgeroepen worden met de toestencombinatie Ctrl-F.

Opleiding

 • Het overzicht van opleidingen heeft nu kolommen voor de naam van de lesgever en "Verborgen op het web".

 • Er is een menu Opleiding > Recent geopend toegevoegd, dat de 5 laatst geopende opleidingen onthoudt. Dit aantal kan in Opties aangepast worden.

 • Het tabblad Inschrijvingen toont nu de aanwezigheden naast percentages ook met kleurcodes:
  • 0% - 50%: rood
  • 50% - 99%: oranje
  • 100%: groen

 • Het tabblad Inschrijvingen Heeft een knop "Verwijder deelnemers" en de lijst van inschrijvingen een eerste kolom met checkboxes zodat van meerdere personen tegelijk de inschrijving kan geannuleerd worden.

 • Het tabblad Statussen toon nu ook wie een statuswijziging heeft doorgevoerd.

Opleidingsschema

 • Er is een menu Opleidingsschema > Recent geopend toegevoegd, dat de 5 laatst geopende opleidingsschema's onthoudt. Dit aantal kan aangepast worden onder Opties.

 • Een opleidingsschema toont nu welk type opleiding het betreft op basis van de sessies, die er deel van uitmaken: Klassikaal, Blended Learning of E-Learning. Hierop kan ook gezocht worden in het overzicht.

 • Bij het aanmaken van een E-Learning sessie kan er uit een dropdown lijst de gekoppelde electronische content van het externe leerplatform gekozen worden.

Module

 • Er is een menu Module > Recent geopend toegevoegd, dat de 5 laatst geopende modules onthoudt. Dit aantal kan aangepast worden onder Opties.

Sessie

 • Er is een menu Sessie > Recent geopend toegevoegd, dat de 5 laatst geopende sessies onthoudt. Dit aantal kan aangepast worden onder Opties.

Persoon

 • De opleidingskaart (tabblad Activiteiten) volgt nu de breedte van de window "Persoon aanpassen".

Extra

 • Er is een Opties menukeuze toegevoegd waar het aantal recent geopende items kan ingesteld worden of de lijsten individueel kunnen leeggemaakt worden.

ACT 3.15 van 17 februari 2016

In versie 3.15 van 15 februari 2016 brachten we, naast enkele technische ingrepen volgende wijzigingen aan:

1. Kopieerknop op VA’s De knop om VA’s te kopiëren die bij sommige gebruikers verdwenen was is terug.

2. Importeren deelnemers Het importeren van deelnemers met de nieuwe template van 14 kolommen is operationeel. Nu worden voor deelnemers ook de adressen geïmporteerd.

3. VA’s die niet willen openen Er waren enkele VA’s waar bij het activeren van het tabblad Inschrijvingen een fout optrad. Reden hiervoor was dat de klant van deze VA’s verwijdert werd uit Act.

4. Exporten naar Excel Het exporteren van gegevens naar Excel faalde soms (bv bij Opleidingskaart). Reden hiervoor was dat de bestandsnaam te lang werd. Dit werd dan weer veroorzaakt doordat in die bestandsnaam de naam van de klant/bedrijf opgenomen was. Bij klanten/bedrijven met lange namen ontstond hierdoor dus een probleem.

5. Attesten vermelden correcte aantal uren De attesten die de optionele sessie uren niet meetelden werden aangepast. Nu wordt het correcte aantal uren vermeld.

6. Aanpassing layout Telco lijst Door de CRM aanpassingen in de velden telefoon en GSM nummers was de weergave op de Telco lijst niet meer netjes uitgelijnd. De kolommen voor telefoon en GSM werden aangepast, zodat de gegevens terug op 1 lijn verschijnen.

ACT 3.13 van 23 maart 2015

In versie 3.13 van 23 maart 2015 brachten we, naast enkele technische ingrepen volgende wijzigingen aan:

Sanitaire bekwaamheden
 • Het is nu mogelijk om sanitaire bekwaamheden (badges) toe te kennen voor DSI. Hiervoor hervormden we de hulpdienstschermen en maakten we het mogelijk om meerdere sanitaire bekwaamheden toe te kennen aan een persoon.
  De vorige sanitaire bekwaamheid -binnen dezelfde dienst- sluit automatisch af door de nieuwe toe te kennen.

ACT 3.13 van 1 september 2014

In deze versie van ACT werden een aantal technische verbeteringen aangebracht.

ACT 3.13 van 17 februari 2014

In versie 3.13 werden heel wat kleine wijzigingen aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht per onderdeel van actwin:

Algemene wijzigingen

 • Bij het invoeren van een sanitaire bekwaamheid wordt de einddatum standaard op 31-12-(startjaar+5) gezet. Een eventuele oude bekwaamheid van hetzelfde type wordt automatisch beëindigd op (startdatum - 1 dag).

Wijzigingen in verband met vormingsactiviteiten

 • Het invoeren van opleidingen is vereenvoudigd. De tab volgorde is gewijzigd en er worden enkel vlaamse gemeenten in de lijst van plaatsen getoond.

 • Er wordt nu ook een "goedkeuring-taak" toegekend aan de provinciemedewerkers zodat deze in naam van de voorzitter/verantwoordelijke deze taak kunnen goedkeuren. Tevens krijgt de organisator van de vormingsactiviteit deze taak toegewezen.

 • Bij het afprinten van een origineel attest werd de handtekening en stempel verwijderd van het document zodat op deze plaats ruimte is voor een originele handtekening/stempel. Bij het afprinten van een duplicaat worden deze wel nog steeds mee afgedrukt.

 • De volgorde van sessies in het vormingsschema van een VA is nu aanpasbaar. De sessies kunnen nu manueel in volgorde worden gezet via slepen of via een volgnummer dat u kan invoeren bij het bewerken van een sessie. Uiteraard is dit enkel mogelijk wanneer deze volgorde niet als "vast" ingesteld is.

 • Het invoeren van een vormingsactiviteit is vereenvoudigd. Nadat u een contactpersoon heeft geselecteerd, worden de communicatie-gegevens zoals telefoonnummer etc automatisch ingevuld indien deze gekend zijn.

 • Vanaf heden zijn niet-geannuleerde inschrijvingen nog te bewerken zolang de VA als status "opengesteld voor inschrijvingen" heeft. Hierdoor kunnen optionele sessies/ facturatiegegevens etc nog steeds gewijzigd worden na de initiële registratie van de deelnemer. Om de facturatie correct te houden worden de facturen opnieuw aangemaakt na elke wijziging.


Wijzigingen in verband met beheerspagina's • Vanaf heden is het mogelijk om manueel een brevet toe te kennen aan een persoon.

Web

In versie 3.13 is er een aanzienlijke uitbreiding van ACTWeb toegevoegd. Er werd een groot aantal schermen ontwikkeld voor BEH bij bedrijven. Hierdoor kan de klant nu een groot deel van de administratie voor zijn rekening nemen. De helppagina's voor deze nieuwe functies zijn ook reeds beschikbaar en vindt u in het help-overzicht onder "Voor contactpersonen bedrijfseerstehulp"

ACTwin 3.12 van 21 juni 2013

 • Op de tab resultaten werd een "Iedereen geslaagd" knop toegevoegd.
 • Een nieuwe taak voor het afdrukken van brevetten.
 • "Overzicht kosten" knop op de facturatie tab geeft een overzicht van de facturatielijnen in Excel.
 • Het is nu mogelijk om meerdere facturatie adressen te koppelen aan een persoon.

Het onderstaande is van toepassing voor activiteiten Bedrijfseerstehulp van provinciale zetel en hoofdzetel.

 • Omwille van duidelijkheid werd de knop “actualiseer” aangepast zodat deze alle niet verstuurde facturen verwijderd en terug aanmaakt. Alsook werd de korting die op de va werd gezet doorgevoerd naar korting op de factuur ipv af te trekken van de totaalprijs wat de korting niet zichtbaar maakteACTwin 3.11 van 19 november 2012

In de vernieuwde versie van Act 3.11 werden een aantal fouten ontdekt. In deze versie worden deze opgelost. Hieronder een overzichtje.

 • De e-mails bij “E-mail bij inschrijvingen” worden verstuurd als zowel het vinkje als email adres is ingevuld.
 • Op het blad Inschrijvingen zijn alle inschrijvingen zichtbaar.
 • De datum bij afprinten brevetten is zichtbaar.
 • De controle op lesgevers die in aanmerking komen voor de vormingsactiviteit werkt consistent.
 • Bij het zoekscherm in deelnemers zoeken is de klant zichtbaar.
 • Het &-teken is bruikbaar in het veld notities.
 • In het aanvraagformulier voor inschrijvingen Bedrijfseerstehulp is er een indicatie van hoe een BTW nummer dient ingevuld te worden.ACTwin 3.11 van 22 oktober 2012Attesten en brevetten

 • Op alle attesten is de functie van de gemeenschapsvoorzitter correct gezet.
 • Op attesten van vormingsactiviteiten met een optionele sessie worden deze vermeld.
 • Op de begeleidende brief die kan meegestuurd worden met de brevetten worden de nummers van de brevetten vermeld.
 • Bij het afdrukken van brevetten bij een open vormingsactiviteit is er keuze tussen alle klanten verbonden aan de inschrijvingen.

Facturatie

Het onderstaande is van toepassing voor activiteiten Bedrijfseerstehulp van provinciale zetel en hoofdzetel.
 • Er wordt rekening gehouden met gekozen sessies bij het bepalen van de prijs op de factuur.
 • Er is de mogelijkheid om een manuele factuur aan te maken voor geannuleerde vormingsactiviteiten.
 • Bij het overzicht van de factuur is er een filter op datum ter beschikking.
 • De kostenplaatsen zijn geactualiseerd.
 • De factuurlijn wordt aangepast als de data van de vormingsactiviteit wordt aangepast.
 • Er wordt geen factuur met annulatiekosten opgemaakt als de activiteit wordt geannuleerd door aanpassing van de status.
 • Er zijn een aantal technische aanpassingen op de achtergrond.

Vormingsactiviteit

 • Bij het overzicht van de vormingsactiviteit is er bovenaan een filter met einddatum ter beschikking.
 • De volgorde in de wizard voor de aanmaak van de activiteit is licht gewijzigd.
 • Er kan een lesgever ingepland worden die ingepland was op een geannuleerde vormingsactiviteit was.
 • Er is een duidelijke foutmelding als je een lesgever inplant die reeds ingepland is.
 • Het scherm voor de aanwezigheden is herwerkt.
 • De formulieren worden ook weergegeven in Word of Excel.
 • Het registratie scherm van de examenresultaten werd aangepast.
 • Als het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt 3 weken voor de start van de vormingsactiviteit, ontvangt de contactpersoon van RKVL een email.

Inschrijvingen

 • Indien er meerdere facturatie adressen zijn bij het inschrijven van medewerkers van een klant kunnen de details worden opgevraagd.
 • Inschrijven medewerker klant: indien er meerder facturatie adressen zijn kan het detail hiervan opgevraagd worden
 • Het is mogelijk om vormingsactiviteiten af te sluiten zonder inschrijvingen door enkel het aantal aanwezigen in te vullen. Dit kan gebruikt worden voor Ongevallenpreventie en voordrachten.
 • Als de contactpersoon van een klant wijzigt, wordt dit gewijzigd bij de bestaande vormingsactiviteiten.
 • Bij de formulieren is een examenverslag ter beschikking.

Algemeen

 • Er zijn diverse technische ingrepen gebeurd.
 • Het is mogelijk om te registreren dat contactpersonen van Bedrijfseerstehulp de mailing van Bedrijfsreerstehulp niet wensen te ontvangen.
 • Bij verplichte velden is een blanco keuze niet meer mogelijk.
 • Externe kwalificaties kunnen gebruikt worden bij de aanmaak van toelatingsvoorwaarden op vormingsschema’s.ActWeb 3.11 van 22 oktober 2012

 • “Hoe beginnen knop” werd toegevoegd.
 • De zoekparameters werden vereenvoudigd.
 • Bij een aantal zoekparameters staat een tooltip met een bijkomende toelichting.
 • Aan vormingsschema’s kunnen trefwoorden worden toegekend zodat het zoeken wordt vereenvoudigd.
 • Het aanmelden met gebruikersnaam is de eerste stap geworden bij een inschrijving online.
 • Voor de activiteiten van bedrijfseerstehulp is het mogelijk om een aanvraagformulier tot inschrijving in te vullen dat gemaild wordt naar de hoofdzetel of naar de provincie van de betrokken organiserende entiteit.

ACT 3.10.x van vrijdag 5 augustus 2011

Facturatie

 • Verwijderde facturen, die toegevoegd werden aan de factuurbundel, worden automatisch uit de factuurbundel gehaald.

 • Via de "Wijzig" knop op het detailscherm van een facturatieadres komt een excel document tevoorschijn. Hier zijn alle reeds door het systeem gekende gegevens ingevuld.

 • Het veld "Datum verstuurd naar Fimacs" werd toegevoegd op het detailscherm van een factuur.

 • Vanaf nu gaat het icoon van de factuurbundel grijs worden indien de factuur werd toegevoegd aan de factuurbundel. Dus van Afbeelding toevoegen naar Afbeelding toevoegen.

Brevetten en bijscholingen

 • Bijscholingen van BEH hangen niet meer aan een brevet, maar rechtstreeks aan de persoon. Je kan deze terugvinden op de opleidingskaart BEH en bij de gevolgde activiteiten.

 • De einddatum op een brevet van een persoon werd met 1 dag ingekort. Dit is van toepassing voor alle nieuwe brevetten.

 • Het brevetnummer werd toegevoegd op de begeleidende brief bij een brevet.


Lesgevers


Inschrijvingen

 • Op het detailscherm van een inschrijving kunnen we nu ook terugvinden wie en wanneer de laatste aanpassing op deze inschrijving heeft gedaan. Het kan echter zijn dat dit voor oude gegevens nog niet het geval is.

Klanten

 • Het opmerkingenveld van een klant op het tabblad "extra details", scherm "een bedrijf aanpassen" werd groter gemaakt.

ACT 3.9.x van vrijdag 13 mei 2011

Medewerkers van een bedrijf
 • Inactieve medewerkers van een bedrijf zijn niet meer zichtbaar in de applicatie.

Welkomstboodschap
 • Vanaf nu is het mogelijk om met de gebruikers van de applicatie te communiceren via een systeem van welkomstboodschappen.

Brevetten
Kwalificaties
Functies
 • De functiecode werd toegevoegd in de keuzelijsten van functies.

Facturatie
 • In het overzicht van de facturen kan men op einddatum sorteren.
 • De facturen kan men vanaf nu opvangen in een lijst (mijn factuurbundel). Deze lijst kan men dan doorsturen naar fimacs.

Vormingsactiviteit
 • Het is mogelijk om aan te geven dat een vormingsactiviteit wel of niet zichtbaar moet zijn op ACTweb.
 • Op ACTweb / infofiche van een vormingsactiviteit werden al de codes van modules en sessies weggenomen.
 • Op ACTweb / infofiche van een vormingsactiviteit werd het telefoonnummer en het e-mailadres toegevoegd.
 • Op ACTweb / infofiche van een vormingsactiviteit werden de sessies op chronolgische volgorde geplaatst.
 • Op ACTweb / bij de inschrijving voor een vormingsactiviteit zijn de annulatievoorwaarden vanaf nu zichtbaar.
 • Op ACTweb / bij de inschrijving voor een vormingsactiviteit moet men een keuzevinkje aanvinken waardoor men akkoord gaat met de annulatievoorwaarden.
 • Er werden 2 datumvelden in het notitie tabblad op het detail van een vormingsactiviteit toegevoegd. Het gaat over de datum waarop de brevetten werden aangemaakt en de datum waarop de attesten werden aangemaakt.

Personen
 • Op het detail van een persoon ziet men nu ook het RKV nummer. Voordien was dit alleen in het overzicht zichtbaar.
 • De kolom "aanwezig" werd in de lijst met activiteiten toegevoegd. En dit op het detailscherm van een persoon, tabblad "activiteiten".

Andere
 • Op het attest van hartveilig werd in het adres gedeelte het busnummer toegevoegd.
 • Provincies kunnen vanaf nu meer vormingsactiviteiten opvragen.

ACT 3.8.x van vrijdag 18 februari 2011ACT 3.7.x van vrijdag 14 januari 2011

- Keuzevinkje toevoegen met als tekst “Verberg geannuleerde inschrijvingen”

- Ontwikkeling van de knop “stel nieuw contract op”

- Verplaatsen aantal deelnemers naar tabblad inschrijvingen

- E-mail voor organisator van de opleiding (via vinkje op de VA)

- Takenroutering - toevoegen afdelingsbeheerder Act

- Inschrijvingen - toevoegen nieuw knop

- Aanpassen Telco- en presentielijstACT 3.5.x van maandag 11 oktober 2010ACTweb

Help


Zoekfunctionaliteit


 • Zoekpagina: zoeken op gemeente gaat ook de gemeentes binnen een straal van 10 km weergeven.


Gebruiker

 • Na registratie van een nieuwe gebruiker wordt een bevestigingse-mail verstuurd.

 • Gebruik van een speciale verificatiecode (recaptha).

 • Als men zijn paswoord vergeet, dan krijgt men een eenvoudiger nieuw paswoord teruggestuurd dat geen leestekens bevat.

Mijn Act
ACTwin

Help

 • Op ieder scherm staat een Help-icoon die een pagina opent met meer informatie. Ga naar contextsensitieve help voor meer uitleg.

Beheer

Vormingsactiviteit en vormingsschema • Meerdere kwalificaties en brevetten als ‘verdiensten’ voor de cursist op het vormingsschema en de vormingsactiviteit

 • Toevoegen van contactpersoon van de VA op de activiteit. Dit om aan te duiden wie de VA beheert, maar niet de contactpersoon is.

 • Op de vormingsactiviteit en het vormingsschema kan aangegeven worden tot hoeveel dagen de cursisten hun inschrijving kunnen annuleren via de website.

 • Met het juiste recht kan u een vormingsactiviteit terug naar de status ‘in opmaak’ of de status ‘opengesteld voor inschrijvingen’ plaatsen. Zie iconen voor meer uitleg.

 • Met het juiste recht kan u een vormingsschema terug naar de status ‘in opmaak’ plaatsen. Zie iconen voor meer uitleg.

 • Bij de inschrijvingen van een VA kan u een formulier afdrukken ‘inschrijvingslijst sessie’ met daarop alle cursisten en hun gekozen sessies.

 • Bij de inschrijvingen van een VA kan u de geannuleerde inschrijvingen vebergen


Facturatie

 • Een overzichtscherm van facturen werd voorzien.

 • Het facturatie adres van een klant moet aangeduid worden bij een gesloten activiteit (niet-popsy).


 • Op persoon en entiteit is het fimacsID veranderd door een facturatieadres.

 • Nieuwe debit facturen moeten aangemaakt worden van op een activiteit i.p.v. in het menu ‘facturatiegegevens’.

 • Nieuwe creditnota's moeten aangemaakt worden op een bestaande factuur i.p.v. in het menu ‘facturatiegegevens’.

 • Bij ‘NA te kijken facturen’ staan de facturen die nog niet zijn verstuurd door fimacs en mogelijks problemen geven.

Taken

 • De status ‘Finetuning’ werd weggenomen

 • De status ‘wachtend op contract’ is verwijderd op de VA. U moet nog wel op het tabblad ‘Prijzen’ aanduiden of u het contract hebt ontvangen.

 • De takenroutering is herbekeken


Contract

 • Als u een nieuw contract wil laten genereren, moet u keuzevinkje ‘Contract opstellen’ op het tabblad ‘Prijzen’ opnieuw aanvinken

Andere

 • U kan vanaf nu op een eenvoudige manier zelf uw Act-statuut aanpassen.

 • In het menu ‘Extra’ kunnen niet-ACT ‘opleidingen’ en ‘HDI bijscholing’ geregistreerd worden.

 • Voor het "Act Statuut" worden er meerdere diensten aan een functie verbonden. Hierdoor moeten er geen ‘ACT niet dienstgebonden’ functies meer aangemaakt worden’.

 • Bij geselecteerde personen, klanten, activiteiten,… staat een icoontje om direct naar het desbetreffende detail te gaan. Zie iconen voor meer uitleg.


 • Een rapport om de bijscholingsuren van de medewerker van een klant (per klant) is beschikbaar op het detail van een klant.

 • Deelnemers worden standaard op "geslaagd" geplaatst (was standaard "niet-geslaagd").

© 2011 - Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen - tel. 015 44 33 22 - fax 015 44 33 11 - helpdesk ACT: 015 44 33 39 - Probleem melden - Disclaimer