U bent hier: Disclaimer

Disclaimer

Rode Kruis-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Rode Kruis-Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Rode Kruis-Vlaanderen behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Rode Kruis-Vlaanderen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via webmaster@rodekruis.be overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Rode Kruis-Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Rode Kruis-Vlaanderen.

Privacy Statement

Rode Kruis-Vlaanderen hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de afhandeling van (on-line) bestellingen, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Rode Kruis-Vlaanderen, Marketing en Communicatie, Motstraat 40, 2800 Mechelen of via info@rodekruis.be.

Copyright

Copyright 2015 Rode Kruis-Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden.

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rode Kruis-Vlaanderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-opleiding op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-opleiding en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.