U bent hier: Informatie opleiding

Eerste hulp
maakt het verschil !

Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt vaak erger.
Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt want met kleine, eenvoudige handelingen kun je al veel doen.

Rode Kruis-Vlaanderen wil het je graag leren!

 

Opleidingen

Youth on the Run (428592)

 

Algemene gegevens

Tijdens dit 24 uur durende inleefervaring waarbij je zelf in levende lijve ervaart wat vluchtelingen meemaken vanaf het moment dat ze op de vlucht slaan tot en met de goed- of afkeuring van hun asielaanvraag. Je krijgt als deelnemer een nieuwe identiteit en familie en slaat dan samen op de vlucht. Verwacht je aan een actieve, intense en leerrijke inleefervaring!
 • Startdatum:
 • Startuur:
 • Einddatum:
 • Einduur:
 • Locatie:
 • Lokaal:
 • Plaats:
 • Provincie code:
 • Contactpersoon:
 • Organisator:
 • Dienst:
 • Type opleiding:
 • Examen:
 • Opmerking:

Programma

Module: Youth on the run

Dag 1
11/11/202310:30u - 23:59u(verplichte sessie)
Dag 2
12/11/202300:30u - 13:00u(verplichte sessie)

Toelatingsvoorwaarden

Geen specifieke toelatingsvoorwaarden

Indien u zich niet zou kunnen inschrijven terwijl u toch voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van deze opleiding, kan u dit melden via de online helpdesk van ACT. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Beschikbare plaatsen

Aantal beschikbare plaatsen:
Maximum aantal deelnemers:

Doelgroep

Doelgroep:

Prijs

Basisprijs per deelnemer:

Annulatievoorwaarden

Volledige terugbetaling bij annulatie tot 8 dag(en) voor de aanvang van de opleiding met een administratieve kost van €0,00. Geen terugbetaling vanaf 7 dag(en) voor de aanvang van de opleiding. Bewijs van overmacht leidt tot volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Bij niet betaling binnen de bovenvermelde betaaltermijn worden de wettelijke verwijlinteresten aangerekend vanaf de vervaldatum, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 25 euro.

Indien, omwille van een reden buiten de wil van Rode Kruis-Vlaanderen, de lesgever de les niet kan geven en geen enkele vervanging mogelijk is, zal Rode Kruis-Vlaanderen de eerste partij hiervan zo snel mogelijk verwittigen en zullen beide partijen een nieuwe opleiding vastleggen. Geen enkele schadevergoeding kan worden gevraagd door de eerste partij.

top

Gegevensbeleid

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 1. De opleiding waarvoor jij je inschrijft te kunnen organiseren. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou ontstaat om de opleiding te organiseren.
 2. Deelnemersattesten, brevetten of diploma’s uit te kunnen reiken. Dit kan als onderdeel van de overeenkomst met jou of op basis van een wettelijke bepaling wanneer je een door de overheid erkende opleiding volgt waarvoor een attest verschaft moet worden.
 3. Je uit te nodigen voor vervolgcursussen, opfrissingscursussen of andere opleidingen die jou kunnen interesseren. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 4. De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 5. Voor zover van toepassing, statistische doeleinden in het kader van de erkenning en rapporteringsplicht van VZW Vormingsinstituut als landelijke vormingsinstelling (Vlaams decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk), VZW Jeugd Rode Kruis als landelijke jeugdbeweging (Vlaams Jeugddecreet), VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen als speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis (Decreet Lokaal Cultuurbeleid) en Rodekruisvakanties VZW als sociaal-toeristische vereniging (Toerisme voor Allen-decreet).
 6. Statistisch onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren.
 7. Voor zover van toepassing, het delen van jouw gegevens met andere deelnemers van de opleiding. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang, met name om carpooling te stimuleren.
 8. Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 9. Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens, voor zover nodig, aan

 • de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerken (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Vlaams Jeugddecreet (toekenning van jouw attest(en) en voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Toerisme voor Allen-decreet (voor statistische doeleinden).
 • de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp in het kader van onze rapporteringsplicht als organisatie van de civiele maatschappij (voor statistische doeleinden).
 • het Instituut Gerechtelijke Opleiding, voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door het Instituut Gerechtelijke Opleiding en voor zover je als magistraat een beroep wilt doen op tussenkomst door dit Instituut (mogelijkheid tot betaling van jouw opleiding door het Instituut Gerechtelijke Opleiding).
 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform het gegevensbeleid dat je hier kan terugvinden. Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015 44 33 86. Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.
 • verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachtingen.
 • overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • de hierboven vermelde entiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen en hun medewerkers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers. We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 25 jaar na je deelname aan de opleiding. Indien je Rode Kruisvrijwilliger bent, bewaren we jouw gegevens maximaal 15 jaar na de beëindiging van je vrijwilligersmandaat. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015-44 33 86. Via www.rodekruis.be/mijngegevens kan je steeds jouw communicatievoorkeuren beheren.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00.

top

 

 

Aanmelden voor volgende acties


 • Inschrijven voor een opleiding
 • Annuleren van een inschrijving
 • Het opleidingsbeheer van uw medewerkers (bedrijven/organisaties)